------------------------------------------- de goedepoezie.nl -----------------------------------------------------

----------------- copyright © 2004 - 2010 illustratie en tekst Johan de Goede -----------------------------

---------------------------- inhoudsopgave ----------------- regels zijn klikbaar --------------------------------------

 ------------------------------------------ dichtteksten overzicht ----------------------------------------------------


--- coitus consequentia-----
---- allegatieŽn-----relevante citaten Schopenhauer, twee pagina's ------,

---de woorden een epos
---- dw85-----" wat gloort aan gene zijde"----- geluidsmateriaal- t.z.t. te vervangen
---- dw88_1-----" de rondgangen van het vogelgezang"
---- dw88_2-----" onder juichend gejoel"
---- dw88_3-----" in metastaze's circus"
---- dw89_1-----" van orgiastische woeker"
---- dw89_2-----" te versterven" -
---- dw188-----" wacht het duister" -
---- dw188_italiano-----" aspetta il buio" ------meer italiaans & sardijns n.t.t.v.
---- dw212----" elkanders ogen ingeslingerd"
-.-.- - het kraaiebeeld vogels vogelse beelden kraaien--- - dW. p.
-...--- transfiguraal--- - dW. p.
-...--- geheel origoon----n.t.t.v. tekst--- - dW. p.
------ en groen zijn de oren die dit horen--- - dW. p.

---het mirakels bloedoffer
---- mirblo124-----" maquillage voor de duizend doden" -
---- mirblo154_1-----" de stoffelijke eer geslecht"
---- mirblo154_2-----" het dwaze tribuut aan de andere wereld" -
---- mirblo190_1-----" envoi van sneeuw tot slauerhoff"
---- mirblo190_2-----" puur in opale passie z'n chinese wacht"
---- mirblo191-----" boeglul's vonken allusief bevroor" -
---- mirblo224-----" stuiterend ter aarde slaat" -
---- mirblo281-----" h. bosch : doldolende beeldspraak drekt "

---kogel kegel de demon-----
---- kkd63-----" op de kruisingen van het steelse niets" -
---- kkd91-----" 's liefdes dichterlijke nachtmerrie" -
---- kkd151-----" te heet de kennis badend in het zijn" -
---- kkd199_1-----" de gloeiende huid van de aarde uitzweet"
---- kkd199_2-----" de aandrift tot de stormen voert" -
---- kkd221_2-----" vederlicht verteert het web ontwaait" -
---- kkd225-----" & de liefde tot ziedende extaze sprak" -
---- kkd231_1-----" wie wispelturig de demonische kogel richt"
---- kkd231_2-----" de hitte vervloeiende van het licht " -
---- kkd235/241-----" de schreeuw van het beest in het vlees stond"
---- kkd247_1-----" het heilige lichaam overal trof"
---- kkd247_2-----" treft het overal" -
---- kkd295_français-----" echappe le battant, où valve d'où tu es venu" -
---- - luxe exemplaar kkd----- ookwel "het bewogen boek bewegen" ---link: www.meermanno.nl -----filmmateriaal
---- - kkd's perifernalia----- ansichten: zwartzaldenachtzijn/kraaieschijnverenfladder/lesensdelire/stapeldezingodentilde
---- - - jutter----- " het zal je toekomen : o spiegelscherven jutter met st. juttermis"

---zwaai de zinnenzwendel
---- hhd22-----" hoe dit al alzo is ontstaan"
---- hhd23-----" manke duizel kringloop kust" -
---- hhd58_1-----" oogappels groei in de zwerftuin naakt"
---- hhd58_2-----" snoepsnoeizooi verorbert" -
---- hhd59_1-----" het hellend vlak der ronde vormen"
---- hhd59_2-----" in onmacht afgegleden" -
---- hhd80-----" tot dit het lichtbeeld van cultuur" -
---- zb42-----" smeergoed van heetlopende lagers"
---- zb43-----" zinnend op de waan die mens heet"
---- zb44-----" aan het genot van de tijd overgeleverd"
---- zdz92-----"het lijf oplicht uit dit schemerrijk"


------------------------------------------------ webpublicaties: --------------------------------------------------------


---"centrale" pagina

---manus spiritus- ---drie pagina's - "het uitputtende van de wil in de materie beNaRt"

---gesproken geluid-- -"voordrachten"-----toegang tot al hetgeluidsmateriaal

---bric-ŗ-brac
---- des konings krijs-----
›› - --- der konig schreit-----über Walter Benjamin, Produktion, Schreiben
---- noodlots pin-----
---- uitscheursel-----"ces hurlements dans les fixages"
---- danst-----
---- naaldepreek-----
---- zwemmer-----
---- schermheerschap-----
---- bommetje-----
---- wil niets beweren-----"of het moest vederlicht zijn"
---- verklikt-----
---- muse d'ixelles-----"badend in het zijn" - KKD. p. 151
---- dichtdevies-----
---- poetst -----"de poetsepoets van de grote poets"
---- hoofd-----"in de wolken van het dampende niets"
---- ruimt-----"de lijkwade van alles wat wij ons wijsmaken"
---- de dichter-----"dicht tot hij niet meer dicht"
---- webgang-----"van het virtueel privaat"
---- spiritus cliccus - ---twee pagina's - "geesteskoudvuur van de beelden blitz"
---- logatomair-----
---- brighton venue ----- title page
›› - --- brighton venue 1 - ---" by Gosh! eternal wobbeley, buttbackedup"
›› - --- brighton venue 2 - ---" grieves and thieves will wail their tail"
›› -- -- brighton venue 3-- ---" or sun the groves grote R, grote N, greatest wilderness"
›› - --- brighton venue 4 - ---" in this appearance : let all the trees assemble"
›› -- -- brighton venue 5 - ----" on gryspeerdt so guile, cross over to rash surprise"
›› -- -- brighton venue 6 -----" for a final fairview at swamborough eternal seabrook"
---- journalismus---- "aangaande de kleine grote oftewel de grote kleine bomen"
›› -- - - artikel 1-----"door de woorden bedreven"
›› - -- - artikel 2-----"van de grote kleine bomen bevangen"
›› -- - - artikel 3-----"parabel of, over de eikel en de eik"
---- aristoteleikel---"van de eikel tot de bomen"-----
---- kopstuk-----
---- zelfgenoegzaamheid-----"de verbinding verbroken hebbende"
---- webbes!-----"ík ben even mín webbeding aan ít bewebberen..."
---- heritage ---KMC,IBM,NRC,UNIVAC,Remington Rand,Underwood Elliot Fischer - flowchart / punched-card (ponskaart) / templates &other miscellanea
›› - -- - heritage tekst-----"tollende het erf in lichterlaaie"----
---- jojo-----"jojo d'eenbaarlijke vraag spilt : o jo! draait mij daarin ten uiterste uit" - dW. p. 30 & 395
---- portretzat-----
---- platonale doekjes-----
---- marcel duran---- -link: www.marcelduran.nl
---- tafelportret
---- antonio di sassu
---- geestig, zeg!-----"vlieg-vluchtroute"
---- gebruiksaanwijzing-----"de bezoeking der bezoekingen"
---- smeergoed, een filmfragment --in voorbereiding-----filmmateriaal / geluidsmateriaal
---- in overweging-----"de virtueele folder opent"
---- het boek van pandora----- geluidsmateriaal
›› --- - het boek van pandora 1-----" te teer het licht de leegte ving"
›› --- - het boek van pandora 2-----" en opgelicht dwars door de ziel"
›› --- - het boek van pandora 3-----" klokke middernacht stukstierf"
›› -- -- het boek van pandora 4-----" den gifhoorn des overvloeds geledigt"
›› - --- het boek van pandora 5-----" een pelgrimskleed van vuur gedragen"
›› --- - het boek van pandora 6-----" te tomeloos van het ene 't bestond"
›› --- - het boek van pandora 7-----" had met engelengeduld de stof pandora ingestort"
››› -- --- over het boek van pandora-----drie pagina's ---link: www.meermanno.nl
›››› -------- epiloog 1-----" slapende in de doos van pandora"
›››› -------- epiloog 2-----" pandora's predestinatie vervolgt"
››› ---- - pandora's sterrehemel 1-----" de zwarte vaatjes van het bestaan omvergelopen"
››› ---- - pandora's sterrehemel 2-----" de kleuren van de aarde rooft"
---- kraton-----
---- genotsknots----
---- draagster-----"in cirkelgang"
---- napoleontisch-----"het nakijken van de wind"
---- ridderkoor-----
---- in gesnaarde interferentieën-----"horen en zien laat vergaan"
---- strijkje-----"kamt alle bogen af waaraan wij dit danken"
---- kalk-------"deksels d'Ixelles decor of: bestak zijn bespot'lijke schemerlampjes"
---- adoreer----- "hanezang"
---- de dood----"krepeerzang"
---- universum----
---- schildersloflied-----"15 april 2006"
---- op 't schellinkje----- "ijdelheid, wanhoop, vernietiging"
---- dansdroeg----
---- cactus----- "cactusswung"
---- woudnon-----n.t.t.v.- alsook de link http://www.jephandevilliers.be

---the ultimate library-----"in mankind you'll muse"
---- the ultimate library 2 -----" the stupor of books overt horror vacui"
---- the ultimate library 3 -----"notate phantom footnotes"

---a <shoe> poem-----" pavement in major crosses"
---- a <shoe> poem 2 -----" bottomed footing knots"
---- a <shoe> poem 3 -----" trampled in minor crutch"
---- a <shoe> poem 4 -----"genius loci"

---webbeweelde ------tekstcollages uit alle vier de delen C.C. ---
---- ww 1-----"gezwam in de ruimte"
---- ww 2-----"betoetert gedachten"
---- ww 3-----"met het mes op de tanden"
---- ww 4-----"aan wachtpoorten van vogelveren"
---- ww 5-----"voor zover 't oogei kijken kon"

---zinnebeelden------tekstcollages uit het vierde boek, gelijkgenaamde sectie---
---- zb 2-----"is het mij als was"
---- zb 4-----"schoof het bandeloos"
---- zb 7-----"wist blinde beleving"
---- zb 8-----"van onverzettelijkheid tussentijds"
---- zb 10----"de zinderende zaak murw gekneed"


---- vertalingen e.g. : De Zierikzeese Versie & Een <schoen> Gedicht------n.t.t.v.

---- eins, aufs nietsche------"nur Narr auf lügnerischen Wort-brücke"
---- zwei, aufs bernhard-----"nur herumkippende Abfallkübel "
---- drei, aufs anonymus----"nurBetrachtung der Poetik"
---- das Thomas B. Gerät-----"ein Zitatenunfall, zum Hollandern"
---- rechenmaschinen----"nichts weiter sind die Menschen" - Betrachtung der Computer von Thomas Bernhard

---- poesie----"weil wir vernünftig distanziert sind"
------,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in deze kleur de zogenaamde -- ---"verweesde pagina's" -- alleen via dit overzicht bereikbaar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- laatst bijgewerkt : 25 maart 2007-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------